2016-09-04 - Nerstängning

Det är med sorg i hjärtat som det idag har beslutats att Inventiqa AB avslutar verksamheten med omedelbar verkan.

Detta då intäkterna från appar och annan verksamhet inte täcker utgifterna.

Beklagar alla problem detta orsakar. Vi hoppas dock att ni haft nytta av våra appar och tjänster sedan 2011.

Mvh Magnus Lindstedt, VD Inventiqa AB

4th Sept 2016 - Shutdown

It is with sorrow in the heart, that it's today been decided that Inventiqa AB will shutdown immediately.

This is due to the incomes from the apps and other services are not covering the expenses.

Very sorry, for any inconvenience this may cause. We hope you benefitted from our apps and services during the years since 2011.

Best regards Magnus Lindstedt, VD Inventiqa AB